Ελένη Β. Σεμερτζίδου

Βιογραφικό Σημείωμα

Ημερομηνία γεννήσεως: 26/05/1976

Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση κατοικίας: Μανουήλ Φίλη 24, Άνω Τούμπα, Τ.Κ. 543 52, Θεσσαλονίκη.

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Βιβλιοθήκη, Στ. Κυριακίδη 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνα / Fax επικοινωνίας / Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 2310 931-371, 2311 202-585 (οικ.), 2310 993-109 (εργ.), κινητό: 6977891160  Fax: 2311 202-585 e-mail: elenisemer@gmail.com - www.elenisemer.blogspot.com

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2006:  Διδάκτωρ του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυρας. Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Η Λογοτεχνική Μορφή και ο Ρόλος του Εφημέριου, στο Έργο του Γάλλου Συγγραφέα, Ζώρζ Μπερνανός     (1888-1948)». Βαθμός Διδακτορικού Διπλώματος: Άριστα.

1999 – 2001:   Πτυχίο Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυρας. Βαθμός Πτυχίου: Επτά και εννέα δέκατα (7 9/10)

1994 - 1998:   Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Βαθμός Πτυχίου: Οχτώ και εννέα δέκατα (8 9/10).

1997 – 1998:   Πιστοποιητικό Σπουδών Παρακολούθησης Τμήματος Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Γενικής Κατεύθυνσης, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υπολογιστών & Πληροφορικής Θεσσαλονίκης, LCPC. Βαθμός Πιστοποιητικού Σπουδών: Εννέα και  πέντε δέκατα      ( 9 5/10 ).

1991-1994:      Λύκειο Μαλακοπής, Θεσσαλονίκη.Βαθμός απολυτηρίου: Δεκαοχτώ και οχτώ δέκατα (18 8/10 ). 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από 13-10-2009 – έως σήμερα: 

Θέση:

Βιβλιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Κλάδος  Π.Ε. Βιβλιοθηκονόμων (Μόνιμη Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ.).

Από 01-03-2000 – έως 12-10-2009:

Θέση:

Υπεύθυνη της Ιατρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Κλάδος  Π.Ε. Βιβλιοθηκονόμων (Μόνιμη Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ.).

Αρμοδιότητες:

Συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση της Ιατρικής βιβλιοθήκη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Εκπαίδευση χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ιατρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Σχεδιασμός και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων για την δημιουργία, σύνθεση, συλλογή, ταξινόμηση, αποθήκευση, συντήρηση, πρόσβαση, αναζήτηση, ερμηνεία, παρουσίαση και τέλος την ελεύθερη και ταχεία ροή της πληροφορίας, με όλα τα μέσα και τις δυνατές πηγές, είτε τοπικές είτε απομακρυσμένες.

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των χρηστών της Ιατρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Οργανωτική Υπεύθυνη Προγράμματος Κινητής Δανειστικής Βιβλιοθήκης για ασθενείς και συνοδούς ασθενών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Επόπτρια Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυρας, καθώς επίσης και σπουδαστών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙΘ.

Επόπτρια αποφοίτων του Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυρας, διορισμένων με σύμβαση στην Ιατρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, μέσω του Προγράμματος STAGE.

01/04/1998 – 30/09/1998:

Πρακτική άσκηση στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

16-10-2006 έως και 04-07-2008: Εργαστηριακή Συνεργάτιδα  του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του   Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Πηγές πληροφόρησης: Ανθρωπιστικές Επιστήμες». 

12-7- 2004 έως 7-2-2006:  Οργανωτική Υπεύθυνη του Προγράμματος STAGE Αρχειονόμων-Βιβλιοθηκονόμων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

12-7-2004 έως 7-2-2006:  Εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αρχειονόμων-Βιβλιοθηκονόμων μέσω STAGE. Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών: διακόσες σαράντα (240) ώρες.

1-4-2003 έως και σήμερα: Εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Εθελοντών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Τμήματος Λάρισας, στα πλαίσια της Οργάνωσης και Λειτουργίας Κινητής Δανειστικής Βιβλιοθήκης.

2003-2005: Οργάνωση και Συμμετοχή σε Ομάδα Λογοτεχνίας Παιδιών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολόγων του Πανεπιστημιακού  Γενικού  Νοσοκομείου  Λάρισας.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τακτικό μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος (ΕΛΒΕ), από τις 16-10-2008 -    .

Μέλος της ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, από τις 22-06-2009

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«Russian Literary Resources: a reference companion», Helen Semertzidou, Library Review, 2008, v.57 (4): 306-315.

«Electronic and Digital Resources in the Humanities», H. Semertzidou, A. Togia, Electronic Journal of Academic and Special Librarianship, 2009, v.10 (2).

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σεμερτζίδου, Ε. Η λογοτεχνική μορφή και ο ρόλος του Εφημέριου, στο έργο του Γάλλου συγγραφέα, Ζωρζ Μπερνανός: συμβολή στη μελέτη της λογοτεχνικής μορφής του Ιερέα, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρης, 2009.

Σεμερτζίδου, Ε. Λοξές Ωδές: Ποιητική συλλογή, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρης, 2009.

Σεμερτζίδου, Ε. Σε μια αλλοτινή μητέρα…: Ποιητική συλλογή, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρης, 2009.

Σεμερτζίδου, Ε. Σε ένα ξέφωτο…: Ποιητική συλλογή, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρης, 2009.

Bernanos, G. Ημερολόγιο ενός Επαρχιακού Εφημέριου, μετάφραση Ελένη Σεμερτζίδου, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρης, 2008.

Σεμερτζίδου, Ε. Το Πρώτο Χάραμα (μυθιστόρημα), Αθήνα, Modern Times, 2008.

Σεμερτζίδου, Ε. Αναζητώντας την Ελεύθερη Αναζήτηση (μυθιστόρημα), Αθήνα, Modern Times (Υπό έκδοση, μετά από βράβευση σε Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό).

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ενός ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ», Ελένη Σεμερτζίδου, ΜΟΥΣΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, 2008, Τεύχ. 12, Περίοδος. Γ΄: 11.

«Ο ΚΑΦΚΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ένα διπλό υπαρξιακό θρίλερ», Ελένη Σεμερτζίδου, Κ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, Τεύχ. 18, 2009, σ. 122-126.

«ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ είναι ΜΙΑ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ», Ελένη Σεμερτζίδου, Ο ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ, 2009, Τεύχ. Α΄: 52-53.

«Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ είναι ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠ’ ΤΗ ΓΝΩΣΗ», Ελένη Σεμερτζίδου, Ο ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ, 2009, Τεύχ. Α΄: 53-54.

«ΜΙΑ ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», Ελένη Σεμερτζίδου, Ο ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ, 2009, Τεύχ. Α΄: 54-55.

«ΤΕΧΝΗ: ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ», Ελένη Σεμερτζίδου, Ο ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ, 2009, Τεύχ. Α΄: 55-56.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες;(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 23-09-02).

Ευχή ή κατάρα το διαδίκτυο και ο κυβερνοχώρος;(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 03-11-02).

Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες στο κατώφλι του 21ου αιώνα.(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 24-11-02).

Ο θεσμός των κινητών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα.(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 26-01-04)

Παιδικό βιβλίο: Τι είναι και ποιος ο ρόλος του. (Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 21-03-04).

Σχολικές Βιβλιοθήκες: ζήτημα διοίκησης και οικονομικών …(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 05-04-04).

Τα αρχεία και η επιστήμη της Αρχειονομίας.(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 25-04-04).

«Ηλεκτρονική Λογοτεχνία» («Hyperliterature»): ρέκβιεμ για τη λογοτεχνία; (Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 23-05-04).

Γιατί πρέπει να στηριχθούν οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες στην Κοινωνία της Πληροφορίας.(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 21-06-04).

Βιβλιοθήκες: προοπτικές συνεργασίας της Λαϊκής Βιβλιοθήκης με τη Νοσοκομειακή.(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 05-07-04).

Φιλοσοφία και θρησκευτικότητα στη λογοτεχνία.(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 01-06-05).

Ζώρζ Μπερνανός: ο Χριστιανός λογοτέχνης.(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 17-07-05).

Γαλλικός κινηματόγραφος: το κίνημα της Nouvelle Vague.(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 18-09-05).

Μπέκετ, Ιονέσκο, Ζενέ: συγγραφείς του παραλόγου.(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 23-10-05).

Χριστιανική θεώρηση και Ουμανιστική σκέψη: Εκκλησία και Διαφωτισμός: σύμμαχοι ή εχθροί;(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 20-11-05).

Ο Ντοστογιέφσκι απέναντι στη «Σιωπή του Θεού»: από το Πάθος στην Ανάσταση.(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 29-01-06).

Απελπισία: ψυχολογική δυσαρμονία ή «ασθένεια προς θάνατο».(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 23-04-06)

Ελευθερία και Υπαρξισμός.(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 11-06-06).

Ο τραγικός κόσμος του τσίρκου: μια αναπαράσταση της ίδιας της ζωής;.(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 02-04-07).

«Το Άρωμα»: η ιστορία ενός δολοφόνου.(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 08-04-07).

«Αναπηρία και Λογοτεχνία.(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 28-10-07).

«Χριστιανικός Σοσιαλισμός.(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 29-06-08).

«Αγαπάτε σαν Άμλετ ή σαν Δον Κιχώτης;».(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 27-10-08).

«Η Μαύρη Τρύπα;».(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 09-11-08).

«Το παράλογο πεπρωμένο του Καλλιτέχνη».(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 02-08-09).

«Τέχνη: οδηγεί στην ευτυχία;».(Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 06-09-09)

«Μία «εύθραυστη» πραγματικότητα». (Εφημερίδα ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ΄΄, 04-10-09).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΗΜΕΡΙΔΩΝ

28/03/2008: Ημερίδα: Καβάλα: «Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στη μετά ΕΠΕΑΕΚ εποχή».

18/10/2007 – 19/10/2007: Διημερίδα: Σύρος: «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Κοινωνία της Γνώσης».

17/05/2007 – 18/05/2007: Συνέδριο HELEXPO: Θεσσαλονίκη: «Οι Βιβλιοθήκες – Σταυροδρόμι Πολιτισμών».

01/11/2006 – 03/11/2006: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Πάτρα: «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών: δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας και πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον».

21-10-2005: Ημερίδα: Βέροια: «Δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον: πολιτιστικοί φορείς, νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη».

13/10/2004 – 15/10/2004: 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Κέρκυρα: «Μετα-Βιβλιοθήκες: οι Βιβλιοθήκες μετά το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό: προς μια νέα λογική συγκρότησης, λειτουργίας και εργαλείων».

12/11/2003 – 14/11/2003: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Σέρρες: «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: επεκτείνοντας τα όρια».

06/11/2002 – 08/11/2002: 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Λάρισα: «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Ανοικτής και Συνεχούς Πρόσβασης ».

15/10/2001 – 17/10/2001: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Θεσσαλονίκη: «Το Μάνατζμεντ στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες».

18/12/2000 – 20/12/2000: 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Αθήνα: «Σύνδεση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την Εκπαιδευτική Διαδικασία».

30-11-2000: 1η Ημερίδα Ιατρικών Βιβλιοθηκονόμων: Αθήνα: «Οι Ελληνικές Ιατρικές Βιβλιοθήκες στο κατώφλι του επόμενου αιώνα: προβληματισμοί & προοπτικές».

04/11/1998 – 06/11/1998: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Βόλος: «Οργάνωση και Συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Ψηφιακή Εποχή».

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά: Άριστη γνώση: 1. Εκπόνηση Διδακτορικού στο Τμήμα Ξένων  Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου  Κέρκυρας.                                              

Γαλλικά: Άριστη γνώση: 1.  Εκπόνηση Διδακτορικού στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυρας.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ

2010:  Απονομή Α΄ Επαίνου στον Διαγωνισμό Ποίησης της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδας, με θέμα: «Ο κόσμος των άστρων» (17 Φεβρουαρίου 2010).

2009:  Απονομή Τιμητικής Διάκρισης στον Διαγωνισμό Ποίησης της Αμφικτυονίας Ελληνισμού, με θέμα: «Αμφικτυονίες - Ολυμπιακή ιδέα, δύο πανάρχαιοι διαχρονικοί θεσμοί» (4 Δεκεμβρίου 2009, Α΄ Παγκόσμιο Συνέδριο των Αμφικτυόνων).

2006:  Απονομή βραβείου στον Μεγάλο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό της εφημερίδας Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ σε συνεργασία με τον Εκδοτικό Οίκο ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ (22 Ιουλίου 2006, με το μυθιστόρημα: «ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΑΡΑΜΑ»).

2006:  Απονομή βραβείου στον Μεγάλο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό της εφημερίδας Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ σε συνεργασία με τον Εκδοτικό Οίκο ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ (23 Ιουλίου 2006, με το μυθιστόρημα: «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ»).  

2000:Απονομή βραβείου για τη διάκριση στις σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 1997 – 1998  (Γ΄ έτος) φοιτήσεως στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

1998:Απονομή βραβείου για τη διάκριση στις σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 1995 – 1996 (Β΄ έτος) φοιτήσεως στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας  του  Α.Τ.Ε.Ι.  Θεσσαλονίκης.

1994 – 1998: Διατήρηση της υποτροφίας (Ι.Κ.Υ.) κατά την διάρκεια και των τεσσάρων ετών στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

1994:Υποτροφία εισαγωγής (Ι.Κ.Υ.), από Πανελλαδικές εξετάσεις, στο Τμήμα  Βιβλιοθηκονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

1988 – 1994: Αριστεία και Βραβεία Προόδου καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθητικών σπουδών (Γυμνάσιο / Λύκειο).

1988 – 1991: Απονομή βραβείων για τις άριστες επιδόσεις στην κιθάρα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ - ΑΣΧΟΛΙΕΣ

Συγγραφή μυθιστορημάτων, θεατρικών έργων και ποιημάτων.

Μελέτη Λογοτεχνίας – Φιλοσοφίας – Θεολογίας - Ψυχολογίας.

Ενασχόληση με κλασική και ακουστική κιθάρα.

 

ΕΛΕΝΗ Β. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ  ΔΩΡΕΑΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ