ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΣΤΟ BOOKSINFO

33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23. ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ – ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ή ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΔΥΤΟΥ

Με ποιο τρόπο οι άνθρωποι προσπάθησαν να πλησιάσουν το Θεό; Κατ’ αρχήν οι άνθρωποι προσπάθησαν να πάρουν το Θεό με το μέρος τους, να τον εξαγοράσουν κατά κάποιο τρόπο με σπονδές. Του πρόσφεραν υλικά αγαθά, λάδι, σιτάρι, κεριά και λιβάνια. Σε κάποιες σκοτεινές εποχές έφτασαν στο σημείο να του προσφέρουν αίμα. Στο όνομα διαφόρων θεών, που οι άνθρωποι επινόησαν, πρόσφεραν θυσίες ζώων, αλλά και ανθρώπων. Θυσίαζαν συνήθως δούλους και αιχμαλώτους. ΄Ομως δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό τους ότι προσέφεραν θυσίες στα είδωλα του Θεού και όχι στο Θεό τον ίδιο. Οι σημερινοί άνθρωποι προσφέρουν θυσίες στις κατώτερες δυνάμεις που εκπροσωπούν την ύλη και όχι το πνεύμα. Καταναλωτισμός, αλκοολισμός, ναρκωτικά, ωμά εκφρασμένη σεξουαλικότητα, θεοποίηση του χρήματος και της δύναμης.

Ποια είναι όμως η σύσταση του ανθρώπου όπως τη βλέπει η εσωτερική Φιλοσοφία;

Ο άνθρωπος αποτελείται κατά πρώτον από την φθαρτή τετράδα ή προσωπικότητα την οποία αποτελούν κατά σειράν από τα κατώτερα επίπεδα ως τα ανώτερα η Πράνα ως αυτόματη ζωτικότητα, η Πράνα, ως ενεργοποιούσα ζωτικότητα, το Κάμα ή Επιθυμία και το κατώτερο Μάνας ή Διάνοια. Το σώμα του ανθρώπου είναι η ορατή εξωτερική μορφή που συντίθεται από διαφόρους ιστούς. Η Πράνα είναι η ζωτικότητα, η ενέργεια που συντονίζει τα φυσικά μόρια και τα συγκρατεί σ’ ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Είναι η ζωική πνοή του οργανισμού μας, το τμήμα της παγκόσμιας ζωικής πνοής που οικειοποιούμαστε για να υπάρξουμε στο σύντομο διάστημα που ονομάζουμε ανθρώπινη ζωή. Η Πράνα εμφανίζεται με δύο μορφές στα πυκνά και τα αιθερικά μέρη του φυσικού μας σώματος. Το Κάμα είναι το σύνολο των ορέξεων, των παθών και των συναισθημάτων και είναι κοινό χαρακτηριστικό στους ανθρώπους και στα ζώα. Ο άνθρωπος αρχίζει να διαφοροποιείται από τα ζώα στο κατώτερο μάνας με τη βοήθεια της διάνοιας που δεν υπάρχει στο ζωικό βασίλειο. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν στην περιοχή της προσωπικότητας και των τεσσάρων χαρακτηριστικών της. Οι πιο εξελιγμένοι πνευματικά και ηθικά προχωρούν στην περιοχή της ατομικότητας ή Ντεβαχάν η οποία περιλαμβάνει από κάτω προς τα πάνω τα εξής επίπεδα: Το Μάνας ή πνεύμα του Νου ή Διανοητής. Το Μπούντι ή το εξελιγμένο πνεύμα που προσεγγίζει την ενόραση. Τέλος η επταδική σύνθεση του ανθρώπου συμπληρώνεται με τον ΄Ατμα ή άτμαν, το παγκόσμιο πνεύμα, τη θεία μονάδα, την έβδομη αρχή, την υπέρτατη ψυχή. Το άτμαν είναι η θεία ουσία, η οποία δεν έχει σώμα ή μορφή, είναι αόρατη, αβαρής και αδιαίρετη. Δεν υπάρχει, αλλά είναι όπως λένε οι Βουδιστές για την κατάσταση της Νιρβάνα.

Η ζωή στη γη θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη της ψυχής στο Ντεβαχάν, Η πεπειραμένη ψυχή θα κατασκευάσει ένα λαμπρό όργανο για την επόμενη ενσάρκωση και κάθοδο στη γη. Μια ευγενική φιλοδοξία είναι ένα σπέρμα που η φορέας – ψυχή θα πραγματοποιήσει στο Ντεβαχάν και θα φέρει μαζί της στη γη για να το υλοποιήσει όταν βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Εσύ Βιολέτα, ποια αποστολή έφερες μαζί σου από το Ντεβαχάν;

ΕΠΟΜΕΝΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23. ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ – ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ή ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΔΥΤΟΥ

33 - ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΥΤΡΑ