ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Α΄ κύκλος

15 Ιανουαρίου - 24 Μαρτίου 2007

Σειρές μορφωτικών μαθημάτων στη γλώσσα, την τέχνη, τη λογοτεχνία, το θέατρο και τη φιλοσοφία.

10 μαθήματα
Γλωσσολογίας- Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Αρχαιολογίας - Βασίλης Λαμπρινουδάκης
Φιλοσοφίας - Χρήστος Γιανναράς
Νεοελληνικής Δραματολογίας - Κώστας Γεωργουσόπουλος
Λογοτεχνίας - Δημήτρης Δημηρούλης

Πληροφορίες και ενημερωτικό φυλλάδιο στην ιστοσελίδα της Στοάς του Βιβλίουhttp://www.stoabibliou.gr/ep

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ