Η Ινδία των Ελλήνων

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΚΤΡΙΑΝΗΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΝΔΟΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Οι Έλληνες γνωρίζαν πολύ καλά την Ινδία πριν από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου!
Μετά την εκστρατεία του Μακεδόνα στρατηλάτη πολυάριθμοι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στην κοιλάδα του Ινδού ποταμού και συνέβαλαν στην πολιτισμική ανάπτυξη του τόπου.
Ιδρύθηκαν ελληνο-ινδικά βασίλεια, μέχρι και ελληνο-ινδική αυτοκρατορία.
Αλλά σημαντικότερη από την πολιτική παρουσία υπήρξε η πολιτισμική ακτινοβολία των Ελλήνων στην Ινδία.
Και ο απόηχος της πολιτισμικής τους προσφοράς φτάνει μέχρι τις μέρες μας.
Το βιβλίο που καταθέτει το σύνολο των σύγχρονων γνώσεων γύρω από μια ξεχασμένη σελίδα της ελληνικής ιστορίας κυκλοφορεί σε δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση.

Δείτε παρακάτω το εξώφυλλο και τα περιεχόμενα του βιβλίου και διαβάστε την

ΕΙΣΑΓΩΓΗ και ένα ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη από το πρώτο μέρος

Η ΙΝΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η ΙΝΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠEPIEXOMENA

Eισαγωγή

MEPOΣ ΠPΩTO
H KATAKTHΣH THΣ INΔIAΣ

Kεφάλαιο 1 H Xώρα των Ποταμών
Kεφάλαιο 2 H Xώρα των Θαλασσών
Kεφάλαιο 3 H Aυτοκρατορία του Mεγάλου Bασιλέα
Kεφάλαιο 4 Διόνυσος και Σκύλαξ
Kεφάλαιο 5 H Aυτοκρατορία της Mαγκάντα
Kεφάλαιο 6 Aπό τον Στρυμώνα στον Nείλο
Kεφάλαιο 7 Aπό τον Nείλο στον Ώξο
Kεφάλαιο 8 Aπό τον Ώξο στον Iνδό
Kεφάλαιο 9 H Kατάκτηση της Πενταποταμίας
Kεφάλαιο 10 H προφητεία του Kάλανου

MEPOΣ ΔEYTEPO
H EΛΛHNIKH INΔIA

Kεφάλαιο 11 O Tσάντρα Γκούπτα
Kεφάλαιο 12 H Mεγάλη Συνθήκη
Kεφάλαιο 13 O Aσόκα
Kεφάλαιο 14 Tο ελληνικό βασίλειο της Bακτριανής
Kεφάλαιο 15 H Mικρή Eλληνική Aυτοκρατορία
της Πενταποταμίας
Kεφάλαιο 16 H Mεγάλη Eλληνική Aυτοκρατορία
των Iνδιών
Kεφάλαιο 17 Tο Tέλος

MEPOΣ TPITO
O AΠOHXOΣ

Kεφάλαιο 18 Σαβαρτζνάνα Γιαβάνα
Kεφάλαιο 19 Aλεξάνδρεια η Ωξιανή
Kεφάλαιο 20 O Xρυσός Λόφος
Kεφάλαιο 21 Oι Kαλάς

Eπίλογος
Bιβλιογραφία

Εκδόσεις Μάριος Βερέττας

Μεσολογγίου 3, 106 81 ΑΘΗΝΑ

Tηλέφωνο 210 33 05 139

Tηλεομοιότυτο 210 33 05 123

e-mail: infoverettas.gr

Url: www.verettas.gr

Η ΙΝΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ