Σύγχρονη προσευχή

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΠΟΙΗΜΑΤA

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΕΛΕΟΣ, ΚΥΡΙΕ !

Σώσον Κύριε τον λαόν Σου,

από τους ευπρεπισμένους.

Που τον βλέπουν σαν μηρμύγκι

καί του βγάνουνε το ξύγκι.

Σώσε μας από τούς κλέφτες,

τους ρουφιάνους καί τους ψεύτες.

Βόηθαε κι αυτούς που κρίνουν

καί το Δίκαιό Σου δίνουν.

Πήξαμε απ΄ τις ληστείες.

΄Αλλοι λένε, είν' αστείες !

Λένε, δεν είδαμε άλλα.

΄Ολα είναι μέλι - γάλα !

Κύριε, τί να πιστέψω

που κοντεύω να σαλέψω ;

Προστάτεψέ μας Κύριε

απ' τους απατεώνας.

Να Σε δοξάζουμε θερμά,

σε όλους τους αιώνας.........Αμήν !.

Γεώργιος Βελλιανίτης