Προς πάσα κατεύθυνση

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Πρεσβεύουμε ισότητα.

Μάταιη η βαρβαρότητα.

Όλοι αξίζουν σεβασμό.

Δε βρίσκεται στο διχασμό.

Μιλά από παληά ο Χρόνος.

Το βεβαιώνει και ο Πόνος.

΄Οποια κιάν είναι η αιτία,

δε λύνεται με την κακία.

Η ανθρωπότης για να ζήσει,

Πρέπει αυτό να σταματήσει.

Πώς τη μετράτε την ευθύνη

Για τη ζωή που όλο φθίνει ;

Το Θέμα λάθος εκτιμάτε.

Διαπράττετε μιαν αμαρτία.

Δεν δικαιούσθε να ξεχνάτε :

«΄Ακρα Δικαιοσύνη, ΄Ακρα Αδικία».

Γεώργιος Βελλιανίτης