Προσκλητήριο

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΠΟΙΗΜΑΤA

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Εμπρός! Γενναίοι. Τίμιοι.

Με ψηλά το κεφάλι,

να σώσουμε τη Χώρα μας

από το μαύρο χάλι.

Τη βλέπουμε να μας καλεί

να βοηθήσουμε πάλι.

Την εξασθένησε πολύ

η φοβερή σπατάλη.

Την επροδώσαν οι σοφοί.

Ετάξανε παλάτια.

Στις κραυγές ήτανε κουφοί,

Της βγάλανε τα μάτια.

Εκραύγαζαν οι ειδικοί

κόντρα στην αδικία.

Οι Ψεύτες ήταν Moχθηροί.

Είχαν πολλή κακία.

Εμπρός να ανακτήσουμε

τ' απωλεσθέντα ήθη.

Τιμή να αποκτήσουμε

που χάθηκε στη λήθη!......

Γεώργιος Βελλιανίτης