'Οταν

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ο Τ Α Ν . . . . . . .

'Οταν όλα καταρρεύσουν,
κείνο που μένει,
είναι ό,τι πράγματ' είσαι.

' Οταν κάποιοι σε προδώσουν,
κείνο που μένει,
είναι ό,τι έχεις κάνει.

' Οταν έρθ' η όποια Κρίση,
κείνο π΄ αξίζει,
είναι να μπορείς να δείς το Φώς ! .....

Γεώργιος Βελλιανίτης