Νομοθέτης

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΠΟΙΗΜΑΤA

Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ

Είν’ ο Νομοθέτης Σοφός.

Στη σκοπιμότητα κουφός.

΄Εχει πραγματικό ήθος.

Δέν τον ακουμπάει μύθος.

Το μόνο του ενδιαφέρον,

το Κοινωνικό Συμφέρον.

Σέβεται πιστά το Νόμο.

Δεν θα σε αφήσει μόνο.

Θεμελειώνει γερές βάσεις,

ώστε Εσύ, να μη χάσεις.

Δεν σκέφτεται πολιτικές,

ούτε αστείες τακτικές.

Περιφρονεί τα χρήματα.

Δημιουργούνε κρίματα.

Συνήθως είναι αφανής.

΄Ομως, πολύ επιφανής.

Είν’ ένας καλός ποιμένας.

Καί τό ΄Εργο του λιμένας.

΄Αλλος κάνει τη ζωή του.

Αυτός δίνει την Ψυχή του.

Πολλά υπεράνω θέτεις,

γιά να είσαι Νομοθέτης ! ......

Γεώργιος Βελλιανίτης