Νοοτροπίες

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

NOOΤΡΟΠΙΕΣ .......

Μου είπαν τρέχα.
Εγώ δε, έτρεχα.
Ακόμα τρέχω.
Τώρα πιά έμαθα.

Αυτοί σταμάτησαν.
'Εμειναν πίσω.
΄Ετσι αναγκάστηκα
να τους αφήσω.

Νοοτροπίες,
άλλες. Αλλόκοτες.
Χωρίς ελπίδες.
Στείρες. Απόκοττες.

Επεριφρόνησαν
την ύπαρξή μας.
΄Ασχημα έπαιξαν
με την ψυχή μας.

Μας κατεβάσανε
μέχρι τον ΄Αδη.
Μας κυνηγήσανε
πρωϊ και βράδυ.

Μας εξαπάτησαν.
Τα πάντα πάτησαν.
Καί τις ελπίδες
τις εξαφάνισαν.

'Υστερα θέλουνε
νάχουν προτίμηση.
Μάταια ψάχνουν
λίγη εκτίμηση.

Μα εμείς έχουμε
Ψυχή γενναία.
Δρόμο ανοίγουμε.
Σελίδα νέα...........

Γεώργιος Βελλιανίτης