Λόγος ευθύνης

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΠΟΙΗΜΑΤA

ΛΟΓΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

"Αρτία Γνώσις, Δικαία Κρίσις".
΄Αμα δεν ξέρεις, να μή μιλήσεις.
Δεν έχεις θέση, να εισχωρήσεις,
τίποτα όρθιο, να μην αφήσεις.

Καθένας παίζει, με την Ευθύνη.
Kάνει κουμάντο. Παίρνει καί δίνει.
Δεν έχει ιδέα, τί θ' απογίνει.
Σαν αποτύχει, στάχτες αφήνει.

Αυτή η κατάρα, όπου σφηνώνει,
ό,τι υπάρχει, ισοπεδώνει.
΄Αλλος γκρεμίζει, άλλος πληρώνει.
Τον καταστρέφει. Τον τελειώνει ! ...

H αναλογία δικαιώματος ευθύνης, εξαρτάται
από την αρτία γνώση καί την εξ αυτής ορθή κρίση,
σε συγκεκριμένο αντικείμενο.

Γεώργιος Βελλιανίτης