Γάμος

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Γ Α Μ Ο Σ
Δυό άσπρα περιστέρια
σε κάποιο ερημοκλήσι
ευχή κάναν στ' αστέρια
η αγάπη τους ν' ανθίσει.

Ν' ανθίσει να ομορφήνει
τη γή, τον ουρανό
κι ο γάμος τους να γίνει
κεί κάποιο δειλινό.

΄Ωσπου το μεσημέρι
μιάς Κυριακής Μαγιού,
ακούστηκε στ' αγέρι
η ηχώ του ρολογιού.

΄Ηρθαν τα περιστέρια
με άσπρη φορεσιά
να ενώσουνε τα χέρια
σ' αυτή την εκκλησιά.

Πετώντας σ' ένα άρμα
με δυνατά φτερά,
οι δυό τους ήταν χάρμα.
αστράφτανε χαρά.

Κοιτούσανε οι γλάροι
χωρίς να λέν' μιλιά.
Πετούσανε με χάρη
προς την ακρογιαλιά.

Ο αγέρας εφυσούσε
χαρούμενος κι αυτός.
Ο ήλιος εγελούσε
με το γλυκό του φώς.

Εστείλαν τα τριγώνια
τα δώρα με φιλιά.
Τραγούδια με τ' αηδόνια
σε μιά ζεστή αγκαλιά.

Να ζήσουν να ευτυχήσουν
σε όλη τη ζωή τους.
Τη στέψη όσοι τιμήσουν
είν' ο Θεός μαζί τους.

Γεώργιος Βελλιανίτης