Γαλάζιο Πέπλο

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΕΠΛΟ

Γαλάζιο πέπλο, Σκέπη

ευλογημένης γής των ανθέων.

Χρυσό Φώς, Ουρανού Φώς,

της Αγάπης καί της Ελπίδας.

Κάποια χαρά φτερουγίζει

πάνω από τους κάμπους της εληάς.

Περιστέρια, φέρνουνε φιλιά.

Καμπάνες ηχούν,

μέσ’ στ’ Απριλιού τ’ ολόχρυσο δειλινό

καί πάν’ απ’ τις κορφές των κυπαρισσιών,

χρυσά πουλιά πετούν.

Γαλάζιο Πέπλο. Σκέπη,

ευλογημένης γής των ανθέων.

Χρυσό Φώς, Ουρανού Φώς,

της Αγάπης καί της Ελπίδας.

Ασπρογάλαζο λιβάδι.

Βοήθεια η Παναγιά στην έρημο,

μην πέσει το σκοτάδι.

Γαλάζιο Πέπλο, Σκέπη

ευλογημένης γής των ανθέων.

Χρυσό Φώς, Ουρανού Φώς

της Αγάπης καί της Ελπίδας.

Γεώργιος Βελλιανίτης

Κεντρική σελίδα με όλα τα ποιήματα του Γιώργου Βελλιανίτη

ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΕΠΛΟ