Ευχή ευχαρίστηση

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ

Πολλές είναι οι προσευχές,
πολλές οι ευχαριστίες
που Σ' απευθύνομε, Θεέ,
γιά χίλιες δυό αιτίες.

Μιά προσευχή, μία ευχή,
πιό πάνω από όλες.
Δέξου την καί βοήθησε.

Είναι γιά όλους μας αυτή.
Σ' όλες της Γής τις χώρες.

Σ' ευχαριστούμε, ΄Υψιστε,
καί γιά τούτη τη μέρα
που πέρασε ειρηνικά.

Δώσε υγεία καί χαρά
σ' όλα του Κόσμου τα παιδιά.

Σβήσε τη σκέψη των πολέμων
από το νού των ισχυρών.
Νάναι ειρηνική η πλάση,
πάντα Εσένα να δοξάζει.

Γεώργιος Βελλιανίτης