Ευχής έργον

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΠΟΙΗΜΑΤA

ΕΥΧΗΣ ΕΡΓΟΝ...

Το ράσο του παππά,
στολή του στρατιώτη.

Του Χριστού Στρατιώτης,
ταγμένος πατριώτης.

Δεν νοείται όμως,
απαίδευτος στρατιώτης !...

Γεώργιος Βελλιανίτης