Επικοινωνία

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανταλλαγή απόψεων
μ' αυστηρή ηρεμία
είν' ένα θερμοκήπιο
γιά επικοινωνία.

Καυτά τα θέματα συχνά
θολώνουν το μυαλό μας,
χωρίς εμείς να βλέπομε
πιό είναι το καλό μας.

Η τεχνική στηρίζεται
πάνω στην πειθαρχία
που ακολουθούν τα άτομα.
΄Οχι στην αναρχία.

Υπάρχουνε οι τεχνικές
καί οι προϋποθέσεις.
΄Η γενικές ή ειδικές
να εκτεθούν οι θέσεις.

Μα πιό μεγάλη είν΄ αυτή.
Να δέχεσαι να συζητάς
μ' έναν ή περισσότερους.
΄Οχι στ΄ αστέρια να κοιτάς.

Δεύτερη προϋπόθεση
το να μιλάς ειλικρινά.
Να ξέρεις την υπόθεση,
να πολεμάς τα στεγανά,

που είναι μαχαιρώματα
στων τίμιων την πλάτη.
Ανόητα καμώματα.
Γκρεμίζουνε παλάτι.

Μέσα στην Οικογένεια
σαν λείπει συνεννόηση,
χάνει κανείς το δρόμο του
χωρίς να έχει νόηση.

Αλλά δεν είν' υπερβολή
ότι μιά Κοινωνία,
είναι γερή όταν τηρεί
την επικοινωνία.

Κι άν ένα ΄Εθνος διατηρεί
κοινά χαρακτηριστικά,
βέβαιο είν' ότι μπορεί
να στέκεται και να νικά !

Γεώργιος Βελλιανίτης

Κεντρική σελίδα με όλα τα ποιήματα του Γιώργου Βελλιανίτη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ