Είσαι ο μόνος υπεύθυνος

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Η ευθύνη δεν γνωρίζει ηλικία.

Στις δυνατές στιγμές σου είσαι μόνος.

Θα έρθει να σε βρεί η αδικία.

Διάκριση δε θα σου κάνει ο πόνος.

Εκείνο όμως πούχει σημασία,

είναι να προχωρείς κόντρα στο φόβο.

Πάντα να προσπαθείς νά τον δαμάσεις.

Συνέχεια να παίρνεις αποφάσεις.

Να μην υπολογίζεις στο συμφέρον.

Κάθε συναλλαγή να πολεμήσεις.

Συνάνθρωπο ποτέ μην αδικήσεις.

Το Ηθικό Στοιχείο να τιμήσεις.

΄Ετσι θα έχεις δυνατή Ψυχή,

τις κακουχίες ν' αντιμετωπίσεις.

Κι άν σε κτυπήσει του κακού το βέλος,

να έχεις ένα δοξασμένο τέλος.

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ