Διαπλοκή

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΠΟΙΗΜΑΤA

ΔΙΑΠΛΟΚΗ

Διαπλοκή !

Βρέθηκαν όλοι

σε εμπλοκή.

Τί είναι τούτο;

Καινούργιο φρούτο;

Πότε θα δείς;

Γίναμε μύλος.

Σε κάθε πόστο

καί ένας φίλος.

Τον λένε Σύμβουλο.

Χωρίς προσόντα

έχει τα φόντα.

Πολύ φιλότιμο.

΄Ολοι τους κόπτονται

γιά το λαό.

Γέμισε η τσέπη τους.

Κλοπές. Απάτες.

Kάνουνε πλάτες,

με τη Διαφάνεια

εις την Αφάνεια.

Αμάν! Ουράνια!…

Χοντρά μας κλέβουν.

Μας έχουν πρήξει.

΄Εχουμε φρίξει.

Πάνω στο μνήμα μας

αυτοί χορεύουν.

Και τους πιστεύουν !

΄Εγινε μόδα

να ξευτιλίζεται,

αυτή η Χώρα………

Γεώργιος Βελλιανίτης