Αφιέρωμα

Γεώργιος Βελλιανίτης

ΠΟΙΗΜΑΤA

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Τάζω την ποίησή μου στην Ελλάδα,

που τόσο λίγοι πίστεψαν,

τόσο πολλοί επρόδωσαν

και καπηλεύτηκαν σφοδρά

το ΄Ονομά Της.

Δεν ήταν μόνο ξένοι που Tη διέσυραν,

ήταν κι αυτά τα σπλάχνα Tης.

Τα ίδια τα παιδιά Tης.

Τη βλέπω πάντoτε γοργά να περπατά,

αφήνοντας πίσω δοκιμασίες.

΄Εχοντας πάνω της Αιώνια Φυλαχτά,

Αγώνες και Θυσίες!…

Γεώργιος Βελλιανίτης