Προκήρυξη 28ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Γερανίου 41 - Ομόνοια , Τ.Κ. 10431 Αθήνα
Τηλ. : 210 3302550
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
28ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ (Π.Ε.Λ.)

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει τον 28ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το έτος 2009. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη του λόγου : Ποίηση, Διήγημα, Νουβέλα, Μυθιστόρημα, Θεατρικό Έργο, Δοκίμιο, Παραμύθι.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι εκτός Ελλάδος διαμένοντες Έλληνες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, εξαιρουμένων των βραβευθέντων τα τελευταία πέντε χρόνια με Α΄ βραβείο για την κατηγορία που βραβεύτηκαν. 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε ένα ή και περισσότερα είδη, αλλά με ένα μόνο έργο τους για κάθε είδος και οπωσδήποτε αδημοσίευτο. Το ποίημα να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους, το διήγημα τις 5 σελίδες και τα υπόλοιπα είδη τις 100 σελίδες. Κάθε έργο να σταλεί σε τρία δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο επάνω δεξιά.
          Οι διαγωνιζόμενοι να εσωκλείσουν στο μεγάλο φάκελο, ένα μικρότερο κλειστό φάκελο με γραμμένο απ’ έξω το ψευδώνυμο τους και μέσα να υπάρχουν τα εξής προσωπικά στοιχεία τους: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο, e-mail (προαιρετικά), τίτλος του έργου και το ψευδώνυμο.
Τα έργα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά, με απλή επιστολή και όχι συστημένη, στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, Γερανίου 41, 2ος όροφος, Τ.Κ. 10431 - Αθήνα, με την ένδειξη «για το Διαγωνισμό Ποίησης» ή «για το Διαγωνισμό Διηγήματος» κ.τ.λ. Στη θέση του αποστολέα να σημειωθεί μόνο το ψευδώνυμο. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 30 Σεπτεμβρίου 2009 (ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας).
Οι διακριθέντες θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την τελετή βράβευσης, που θα γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2009. Τα αποσταλέντα έργα δεν επιστρέφονται και μετά από ορισμένο χρόνο καταστρέφονται. Πληροφορίες για το διαγωνισμό στα τηλέφωνα 2108234281 , 2105987287 και  2109825324

Πρόεδρος
Παναγιώτης Kυρούσης
Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Μαρινάκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 28ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ