Πανελλήνιοι Ποιητικοί Αγώνες Δελφών

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει τους ΚΔ΄  Πανελλήνιους Ποιητικούς Αγώνες Δελφών με ελεύθερο θέμα.

Το ποίημα πρέπει να είναι αδημοσίευτο και να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους. Να σταλεί σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο κάτω δεξιά. Οι διαγωνιζόμενοι να εσωκλείσουν στο μεγάλο φάκελο, ένα μικρότερο κλειστό φάκελο με τα πραγματικά τους στοιχεία : Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τ.Κ., Τηλέφωνο, τον τίτλο του έργου και  το ψευδώνυμο τους.
Οι συμμετοχές να σταλούν ταχυδρομικά με απλή επιστολή και όχι συστημένη, στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, Γερανίου 41, 2ος όροφος, Τ.Κ. 104 31 - Αθήνα, με την ένδειξη: Για τους Δελφικούς Αγώνες Ποίησης. Στη θέση του αποστολέα να σημειωθεί μόνον το ψευδώνυμο.

Του διαγωνισμού εξαιρούνται οι βραβευθέντες με Α΄ βραβείο στους αγώνες αυτούς κατά τα τελευταία πέντε έτη.

Τελευταία ημερομηνία  αποστολής  των  έργων  ορίζεται  η  30 Απριλίου  2009.

Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στους Δελφούς, την Κυριακή 14 Ιουνίου 2009 - ώρα 10 π.μ. , με απαραίτητη τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων που θα προκριθούν από την επιτροπή. Πληροφορίες για το διαγωνισμό στα τηλέφωνα 210 8234281 και 210 9825324.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΛ

Παναγιώτης Κυρούσης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Γερανίου 41 - Ομόνοια , Τ.Κ. 10431 Αθήνα

Τηλ. : 210 3302550

 Αθήνα 3 Μαρτίου 2009

ΚΓ΄ ΔΕΛΦΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΙΗΣΗΣ