ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
27ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ (Π.Ε.Λ.)

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει τον 27ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το 2008. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη του έντεχνου λόγου : Ποίηση, Διήγημα, Μυθιστόρημα, Νουβέλα, Θεατρικό Έργο, Δοκίμιο, Παραμύθι.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι εκτός Ελλάδος διαμένοντες Έλληνες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, εξαιρουμένων των βραβευθέντων τα τελευταία πέντε χρόνια με Α΄ βραβείο για την κατηγορία που βραβεύτηκαν.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε ένα ή και περισσότερα είδη, αλλά με ένα μόνο έργο τους για το κάθε είδος και οπωσδήποτε αδημοσίευτο. Το ποίημα να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους και το διήγημα τις 5 σελίδες. Το έργο τους να σταλεί σε τρία δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο επάνω δεξιά.
Οι διαγωνιζόμενοι να εσωκλείσουν στο μεγάλο φάκελο, ένα μικρότερο κλειστό φάκελο με γραμμένο απ’ έξω το ψευδώνυμο τους και μέσα να υπάρχουν τα εξής προσωπικά στοιχεία τους: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο, τον τίτλο του έργου και το ψευδώνυμο.

Οι συμμετοχές πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά, με απλή επιστολή και όχι συστημένη, στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, Γερανίου 41, 2ος όροφος, Τ.Κ. 10431 - Αθήνα, με την ένδειξη «για το Διαγωνισμό Ποίησης» ή «για το Διαγωνισμό Διηγήματος» κ.τ.λ. Στη θέση του αποστολέα να σημειωθεί μόνο το ψευδώνυμο. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 15 Οκτωβρίου 2008 (ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας).

Οι διακριθέντες θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την τελετή βράβευσης, που θα γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2008. Τα αποσταλέντα έργα δεν επιστρέφονται και μετά από ορισμένο χρόνο καταστρέφονται. Πληροφορίες για το διαγωνισμό στα τηλέφωνα 210 8234281 , 210 5987287 και 210 9825324.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Kυρούσης Γεώργιος Μαρινάκης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Γερανίου 41 - Ομόνοια , Τ.Κ. 10431 Αθήνα

Τηλ. : 210 3302550
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 27ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ (Π.Ε.Λ.)