ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΓ΄ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΙΗΣΗΣ 2008

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει τους ΚΓ΄ Πανελλήνιους Ποιητικούς Αγώνες Δελφών με ελεύθερο θέμα.

Το ποίημα πρέπει να είναι αδημοσίευτο και να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους. Να σταλεί σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο κάτω δεξιά. Οι διαγωνιζόμενοι να εσωκλείσουν στο μεγάλο φάκελο μικρότερο κλειστό φάκελο με τα πραγματικά τους στοιχεία : Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τ.Κ., Τηλέφωνο, τον τίτλο του έργου και το ψευδώνυμο.
Οι συμμετοχές να σταλούν ταχυδρομικά με απλή επιστολή και όχι συστημένη στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, Γερανίου 41, 2ος όροφος 104 31 - Αθήνα, με την ένδειξη: Για τους Δελφικούς Αγώνες Ποίησης. Στη θέση του αποστολέα να σημειωθεί μόνον το ψευδώνυμο.

Του διαγωνισμού εξαιρούνται οι βραβευθέντες με Α΄ βραβείο στους αγώνες αυτούς κατά τα τελευταία πέντε έτη.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 30 Απριλίου 2008.

Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στους Δελφούς, με απαραίτητη τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, στις 7 και 8 Ιουνίου 2007. Πληροφορίες για το διαγωνισμό στα τηλέφωνα 210 8234281 και 210 9825324.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΛ

Παναγιώτης Κυρούσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΓ΄ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΙΗΣΗΣ 2008