Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ : της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3, 100 27 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 210 368 2396-7, fax : 210 368 2384

και του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Η Πνευματική και Ολυμπιακή Στέγη Δημητρίου Βικέλα
και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Ημαθίας
διοργανώνουν διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος με ελεύθερο θέμα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εντός κι εκτός Ελλάδος διαμένοντες από 16 ως 40 χρόνων, με την προϋπόθεση τα κείμενά τους να είναι στην ελληνική γλώσσα.

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να λάβει μέρος
με 1 έως 3 ποιήματα και με 1 διήγημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αποστείλουν τα κείμενά τους,
τα οποία για το μεν διήγημα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 6 σελίδες (σε γραμματοσειρά 12 στιγμών), για τη δε ποίηση τις 6 σελίδες (για το σύνολο των ποιημάτων), με ψευδώνυμο, σε πέντε δακτυλογραφημένα
αντίτυπα, με απλή ταχυδρομική επιστολή.

Έξω από το φάκελο θα ορίζεται η κατηγορία (Ποίηση ή Διήγημα), ενώ στη θέση του αποστολέα θα αναγράφεται μόνο η διεύθυνση και το ψευδώνυμο.

Τα πλήρη στοιχεία των διαγωνιζομένων (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, κωδικός, τηλέφωνο, τίτλοι έργων και ψευδώνυμο, θα εσωκλείονται σε ένθετο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται εξωτερικά
μόνο το ψευδώνυμο.

Τα κείμενα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.

Η κρίση των έργων θα γίνει από 5μελή επιτροπή, την οποία αποτελούν οι :

1.Γιώργος Σκαμπαρδώνης (Συγγραφέας, δημοσιογράφος, σεναριογράφος,
Κρατικό βραβείο Διηγήματος 1993, Βραβείο του περιοδικού Διαβάζω 2004)

2. Τάσος Χατζητάτσης (Συγγραφέας, Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου
πεζογράφου του περιοδικού Διαβάζω 1998, Βραβείο Μυθιστορήματος
του περ. Διαβάζω 2004)

3. Γιάννης Τζανής (Διδάκτορας του ΑΠΘ, ποιητής, πεζογράφος, ερευνητής,
συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων)
4. Λαμπρή Χαρίκλεια (Φιλόλογος, υπεύθυνη σύνταξης του περιοδικού
“Πολιτιστικά Δρώμενα” του Δήμου Βέροιας και του Συνδέσμου Φιλολόγων
Ν. Ημαθίας.

5. Τσαλουχίδης Παντελής (Φιλόλογος, με ειδίκευση στον τομέα Μεσαιωνικών
και Νεοελληνικών Σπουδών και μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεοελληνική
Λογοτεχνία.

Θα απονεμηθούν τρία χρηματικά βραβεία (Α’ 1000 €, Β’ 600 € και Γ’ 400 €)
και τρεις έπαινοι για κάθε κατηγορία αντίστοιχα.

Τα βραβευμένα έργα θα δημοσιευτούν στο περιοδικό “Πολιτιστικά Δρώμενα”
του Δήμου Βέροιας.

Η τελετή απονομής των Βραβείων κι Επαίνων θα πραγματοποιηθεί κατά
τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου “Δημήτριος Βικέλας”
που θα πραγματοποιηθεί στη Βέροια, στα τέλη Μαΐου 2008.

Διεύθυνση αποστολής :

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 86
59100 ΒΕΡΟΙΑ

Τελευταία ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου)
ορίζεται η 31-3-2008.

Για περισσότερες πληροφορίες :
κα. Ευγενία Καβαλλάρη
23310 67421
6978 163060

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Αντιδήμαρχος Δ. Βέροιας
και πρόεδρος του Δ.Σ.
της Πνευματικής και Ολυμπιακής
Στέγης Δημητρίου Βικέλα.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ
Πρόεδρος του Συνδέσμου
Φιλολόγων Νομού Ημαθίας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ