ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

10ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ποιήματος και Διηγήματος

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει το 10ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, για το έτος 2008.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1) Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο είδη του λόγου: Ποίημα και Διήγημα. Τα ποιήματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τουs τριάντα στίχους και τα διηγήματα τις πέντε σελίδες.

2) Δικαίωμα συμμετοχήs έχουν μαθητές και μαθήτριες της Γ' τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων Λυκείου και Τ.Ε.Ε., με ένα μόνο ποίημα ή διήγημα.

3) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχήs όσοι από τουs διαγωνιζόμενουs πήραν Α' Βραβείο ποιήματος ή διηγήματος στο διαγωνισμό των δύο προηγουμένων ετών 2006 και 2007.

4) Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.

5) Κάθε έργο υποβάλλεται σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα, με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντα στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδαs.

6) Το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε μαθητής πρέπει να είναι μονολεκτικό και γραμμένο ελληνικά. Π.χ. Νεφέλη, Δαναόs, Άστρο, Αγέρι, Δανάη, Περσεφόνη, Νεκτάριοs, Γλαροπούλι, Αίολοs, κ.α.

7) Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του μαθητή, η διεύθυνση κατοικίαs του, το τηλέφωνό του, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του σχολείου του, πρέπει να βρίσκονται σε κλεισμένο μικρότερο φάκελο, που εσωτερικά θα έχει μόνο το ψευδώνυμό του.

8) Τα κείμενα πρέπει να αποστέλλονται μέσα σε απλούs φακέλουs από τις Διευθύνσεις των Γυμνασίων, των Λυκείων και των ΤΕΕ ή απευθείας από τους μαθητές, έως τις 20 Μαρτίου του 2008, στη διεύθυνση: Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, οδόs Γερανίου 41 (2ος όροφοs), Τ.Κ. 10431 Αθήνα (τηλ. 210 3302550). Μέσα στο φάκελο αποστολήs θα είναι και ο μικρότεροs φάκελοs με τα πραγματικά στοιχεία του μαθητού.

Αν οι συμμετοχές δεν είναι σύμφωνεs με τουs παραπάνω όρουs του διαγωνισμού θα αποκλείονται.

Ο Πρόεδρος Βασίλης Μισύρης

Η Γενική Γραμματέας Πόπη Μπαλαμώτη - Σπιτά

Πόπη Μπαλαμώτη - Σπιτά

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Γερανίου 41 - Ομόνοια , Τ.Κ. 10431 Αθήνα

Τηλ. : 210 3302550

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ