3ος Ετήσιος διαγωνισμός Διηγήματος και Ποίησης

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η Λογοτεχνική Ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Δ. Πετρούπολης

διοργανώνει τον:

3ο Ετήσιο διαγωνισμό Διηγήματος και Ποίησης

με ελεύθερο θέμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα κείμενά τους, τα οποία για το μεν διήγημα δε θα υπερβαίνουν τις τρεις σελίδες, για τη δε ποίηση, τους τριάντα στίχους, με ψευδώνυμο, σε τέσσερα αντίτυπα τα οποία δεν επιστρέφονται και με απλή ταχυδρομική επιστολή (συστημένα θα αποκλείονται). Έξω από το φάκελο θα ορίζεται η κατηγορία (πεζό ή ποίηση).

Τα πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων θα εσωκλείονται σε δεύτερο φάκελο (κλειστό, διαφορετικά αποκλείονται), έξω από τον οποίο θα αναγράφεται το ψευδώνυμο.

Τα κείμενα πρέπει να είναι ανέκδοτα, να μην έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι γραμμένα με γραφομηχανή ή Η/Υ. Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες.

Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μια πλευρά της σελίδας. Ως τελευταία ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2007.

Ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που αναγράφεται στη ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση τον Ιανουάριο του 2008(ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί εγκαίρως), στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δ. Πετρούπολης, Μπουμπουλίνας 59 και Αθ. Διάκου.

Αποστολή κειμένων στο:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μπουμπουλίνας 59 και Αθ. Διάκου

Τ.κ.132 31

Με την ένδειξη:

«Διαγωνισμός διηγήματος και ποίησης»

Υπόψη:

*Για το διήγημα: Αρετή Γκιωνάκη(6948160002)

*Για την ποίηση: Νάγια Κωστοπούλου-Μπελαούρη(6946564971)

E-mail: pnoeslogou@in.gr

*Στους νικητές του διαγωνισμού, θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα

3ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗΣ