ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας ιδρύθηκε το 1832, με την επωνυμία "Δημοσία Βιβλιοθήκη" και με πρώτο διευθυντή το Γεώργιο Γεννάδιο. Το 1866 συγχωνεύτηκε με τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Σήμερα η Εθνική Βιβλιοθήκη εξακολουθεί να στεγάζεται στο Βαλλιάνειο κτίριο που μεταφέρθηκε το 1903 στο κέντρο της Αθήνας.

Είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη ελληνική βιβλιοθήκη και στις συλλογές της περιλαμβάνει όλο το γραπτό εθνικό πολιτιστικό θησαυρό της Ελλάδας.

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας: Πανεπιστημίου 32, Τ.Κ. 10679, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3226549, 210 3214413
Fax: 210 3611552

http://www.nlg.gr/

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ