ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΟΥ " ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ "

Η Βιβλιοθήκη Αδαμάντιου Κοραή της Χίου είναι μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και περιλαμβάνει περίπου 130.000 τόμους. Ιδρύθηκε το 1792, ως παράρτημα της Μεγάλης Σχολής της Χίου (σημερινού Λυκείου Αρρένων) και πρώτος πυρήνας ήταν τα βιβλία του Αδαμάντιου Κοραή και φίλων του, κυρίως Ελλήνων λογίων του εξωτερικού.

Σήμερα η Βιβλιοθήκη Αδαμάντιου Κοραή της Χίου υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Βιβλιοθηκών. Αναλυτικός κατάλογος και αρχείο των τόμων της βιβλιοθήκης, η οποία συνεχώς πλουτίζεται με αγορές και δωρεές, υπάρχει στη γραμματεία του Ιδρύματος. Λειτουργεί τμήμα δανειστικό και περιοδεύων για τα χωριά του νησιού.

Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιου Κοραής: Κοραή 2, 82100 Χίος

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2271044246 2271028256

http://www.chiosnet.gr/koraes/